Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì/ năm
.vn295.000 đ455.000 đ
.com.vn295.000 đ335.000 đ
.net.vn295.000 đ335.000 đ
.org.vn160.000 đ190.000 đ
.info.vn160.000 đ190.000 đ
.gov.vn160.000 đ190.000 đ
.edu.vn160.000 đ190.000 đ
.biz.vn295.000 đ335.000 đ
.name.vn35.000 đ40.000 đ
.pro.vn160.000 đ190.000 đ
.health.vn160.000 đ190.000 đ
.ac.vn160.000 đ190.000 đ
Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì/ năm
.comMiễn phí299.000 đ
.netMiễn phí299.000 đ
.orgMiễn phí280.000 đ
.infoMiễn phí300.000 đ
.bizMiễn phí290.000 đ
.wsMiễn phí290.000 đ
.topMiễn phí280.000 đ
.xyzMiễn phí280.000 đ
.shopMiễn phí960.000 đ
.asiaMiễn phí420.000 đ
.euMiễn phí290.000 đ
.usMiễn phí270.000 đ
.ccMiễn phí800.000 đ
.tvMiễn phí940.000 đ
.frMiễn phí308.000 đ
.jpMiễn phí2.460.000 đ
.caMiễn phí578.000 đ
.com.sgMiễn phí985.000 đ
.sgMiễn phí985.000 đ
.net.ukMiễn phí360.000 đ
.co.ukMiễn phí380.000 đ
.org.ukMiễn phí380.000 đ
.ltd.ukMiễn phí380.000 đ
.plc.ukMiễn phí380.000 đ
.me.ukMiễn phí380.000 đ
.inMiễn phí500.000 đ