Tag Archives: web bán hàng

Tính năng website bán hàng

Website bán hàng cần có những chức năng gì?

Website bán hàng không chỉ để quảng bá các sản phẩm mà còn nhiều tính năng mang tính nghiệp vụ. Nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế website bán hàng để kinh doanh với bất kỳ mặt hàng nào, thì đây là những chức năng cần phải có cho một website bán hàng trực tuyến.